essences logoИмпресум

Джей Пи Ви Мидендорф ООД

ул. „Вит“ № 4
7057 Николово
България

Телефон: (++359) 879119888

Е–МАЙЛj.middendorf@essences-bulgaria.com

Собственик/Управител: Йонатан Мидендорф

Седалище: България

Данъчен номер: BG203762627

Отговорник за съдържанието:
Йонатан Мидендорф
ул. „Вит“ № 4
7057 Николово, България